English translation available upon request.

MOV ZOMERBRIEF 2023

Goed nieuws!

De Ewaso rivier staat weer vol water en het heeft geregend in Isiolo! Dat komt iedereen ten goede, ook onze projecten.

Ons nieuwe Kombola landbouwproject succesvol van start
Enkele maanden geleden is een nieuw landbouwproject voor de inwoners van Kombola door vrouwen opgezet. In financiële zin hebben we een goede start kunnen maken met de opbrengst van de Solidariteitsmaaltijd 2023 in Nuenen en deelname aan de gecombineerde Vastenactie in Eindhoven, Nuenen, Gerwen en Nederwetten; de opbrengst was in totaal zo’n €8.000,- Wij danken iedereen die heeft meegewerkt om van deze acties een succes te maken.

Met de aanleg van een nieuw irrigatiesysteem en zelf gegraven sloten, nieuwe materialen (o.a. zaad dat tegen de droogte kan) en workshops door lokale partners is na vier jaar intense droogte de oogst in Kombola nu zo groot dat de voedselzekerheid tot aan de komende oogst dit najaar gegarandeerd is. Producten zijn o.a. mais, tomaten, uien, spinazie, erwten, amarant, bonen, watermeloenen en sorghum. Het minimaliseren van het gebruik van (schadelijke) pesticiden door middel van slim planten krijgt ook veel aandacht.

Tevens zijn er 60 schaduwbomen bij huizen van de deelnemers en 20 bij de scholen in Kombola geplant. Na de oogst wordt er eerst geëvalueerd. Daarna wordt er opnieuw geplant, zodat dit najaar een tweede oogst mogelijk wordt en er hopelijk wat extra’s overblijft om te verkopen zodat ze zelf kunnen sparen voor zaaigoed. Ook komen er nieuwe workshops over het gebruik van pesticiden en bemesting en zullen de boeren o.a. nieuw materiaal aanschaffen om de groente over een langere periode op te slaan. We ontvangen zeer enthousiaste berichten van onze lokale partners over de voortgang en de grote betrokkenheid van het dorp, waar ook de chief een grote rol speelt bij de voortgang van het project.

Nieuws van de overige projecten

* De geitenfarm in Isiolo loopt goed. Van de kerstactie zijn 13 nieuwe geitjes gekocht.
* De kippengroep in Merti had last van de vogelgriep, maar ze hebben door de extra steun van de kerstactie 11 nieuwe kippetjes kunnen kopen. En die zijn nu aan de leg.
* De Tullo Roba groep, donutbakkers, heeft een extra bijdrage gekregen omdat ze een donutmachine en verpakkingsmateriaal extra nodig hadden vanwege de gestegen vraag. De groep is ook gegroeid van 6 naar 8 vrouwen die hier nu hun levensonderhoud uit halen.
* De Karusha kippengroep in Garfassa heeft extra steun ontvangen om het hok te verstevigen en kippen bij te kopen.
* Om de crushergroep een kans op doorstarten te geven hebben we van een speciale donateur €4000,- ontvangen. Heel bijzonder dat dit geld ons al is toevertrouwd; de vrouwen zijn nu bezig met het uitzoeken van het vervolgproject.
*De Alakara women, landbouw in Isiolo, hebben we extra gesteund met waterleidingen, zodat ze het land beter kunnen irrigeren. De oogst-opbrengst was hierdoor veel groter. Experimenten met shogrun, een lokaal populaire graansoort, zijn goed verlopen. Grootschalige verbouw levert vooralsnog echter te grote uitdagingen op.
*De vier kippengroepen doen het goed. Het aantal kippen groeit. Met name in de stad Isiolo is de vraag groot en wil men zelfstandig het aantal dieren uitbreiden. De groep in Gafarsa verloor kippen aan wilde dieren en aan een uitbraak van de vogelpest. Er is ondertussen geïnvesteerd in de beveiliging van de hokken.

Onderwijs

Dit jaar hebben 14 meisjes hun middelbare schoolexamen gedaan en ze zijn allemaal geslaagd! Op de foto ziet u de geslaagde meisjes van Isiolo Girls. Twee ervan zijn inmiddels begonnen aan een gouvernementele beroepsopleiding: Diramu Molu Guyo (2 jaar Community Health Assistant) en Hafsa Adan Oman (2 jaar Orthopaedic Trauma Medicine). De MOV heeft hun eerste schooljaar betaald: als ze het eerste jaar halen kunnen ze plaatselijk een studiefinanciering voor het volgende jaar aanvragen. We wachten af of de anderen zelf hun vervolg kunnen regelen en bekostigen. Indien nodig kijken we of wij bij kunnen springen.

Bijzonder is de bijdrage van €5700,- van stichting Wil’s project Lipa, die na hun opheffing het restantsaldo aan ons voor het meisjesonderwijs heeft geschonken. Op dit moment zijn er tien meisjes op drie high-schools: zeven op St Mary’s, twee op Isiolo girls en een op Mikinduri Girls. Drie meisjes zitten in hun examenjaar, een meisje is net gestart in het eerste jaar. Shukrani Ali Abakula is het eerste meisje uit haar dorp die zo’n hoge score heeft gehaald en nu dus een unieke kans heeft om door te studeren.

MOV-helden

De voorbije periode hebben we met verdriet afscheid moeten nemen van twee MOV-veteranen. Kees Leemreis was jarenlang bestuurslid en heeft op diverse fronten belangrijk bijgedragen aan de MOV. Hij was o.a. degene die met hulp van ASML fondsen realiseerde waardoor meisjes een beroepsopleiding konden volgen. Ook is Paul Croonenberg ons ontvallen. Hij was zo’n 12 jaar voorzitter en onder zijn leiding hebben honderden meisjes nieuwe onderwijskansen gekregen. De reacties vanuit Kenia op hun heengaan waren hartverwarmend en in Merti is een boom in hun nagedachtenis geplant.

Heeft u onze laatste film al gezien? Girls Rising!
Deze documentaire geeft u een helder beeld van het leven in de regio en de invloed van klimaat en armoede. U zult ook kennis maken met de meisjes en vrouwen waar wij ons met uw hulp voor inspannen. Kijk op onze site: https://www.stichtingmov.nl/kijk/

Heb je een vraag of suggestie?
Neem gerust contact op. Namens de meisjes, vrouwen en hun families in Kenia danken wij u hartelijk voor uw support! Een hele fijne zomer, en graag tot ziens.

Het MOV team: Don Croonenberg, Carla van Tiel-Mutsaerts,
Hélène Vereijken en Greet de Bruijn

Mail: Greet de Bruijn, penningmeester Greet.debruijn@thebitterend.nl Tel 0611498416
www.stichtingmov.nl Bank: NL23INGB0002977700 / ANBI (RSIN: 816294537)

Stichting MOV

Heeft u behoefte aan meer informatie?
Bel dan met Greet de Bruijn, 0611498416
of stuur haar een e-mail: greet.debruijn@thebitterend.nl

Deze site is belangeloos ontworpen door Norbert Croonenberg

Ontvang updates