Landbouw voor vrouwen in Kombola

Grootschalig landbouwproject voor vrouwen in Kombola van start gegaan, in nauwe samenwerking met Vastenactie 2023.

Dit project, in april 2023 van start gegaan, betreft een combinatie van landbouw, (fruit- en schaduw-)bomen bij de huizen waar minstens 15 gezinnen van gaan profiteren en workshops over o.a. waterbeheer en het gebruik van pesticiden. De eerste oogst heeft inmiddels voldoende voedselzekerheid voor de bevolking opgeleverd, tot aan de tweede oogst in het najaar. Dit succesvolle project is mede mogelijk gemaakt door de Vastenactie en de Solidariteitsmaaltijd Nuenen 2023.

Foto’s >>
Film >>

Kippenfarm

Aanvankelijk was het idee om te investeren in meer geiten. Maar mede op suggestie van de lokale overheid zijn inmiddels de eerste drie chicken farms een feit. Plannen voor nieuwe farms, o.a. in Marsabit, liggen op de tekentafel.

Kippen zijn een goedkope eiwitbron met vlees en eieren. Door voedsel- en waterproblemen is de populatie echter veel te klein geworden. Drie meiden hebben samen, onder begeleiding van een oudergroep en een pluimveespecialist in Merti de eerste chicken farm opgezet. Zo kunnen ze een zelfstandig bestaan opbouwen en in een duidelijke behoefte van de gemeenschap voorzien. Zes meiden trekken die kar. De tweede en derde farm staan in Isiolo en Gafarsa – onder begeleiding van Rukia Ibrahim, teamlead van de poultrygroep van Gafarsa.
Meer >>

Geitenfarm WASO PRIDE

Vijf jonge vrouwen zijn van start gegaan met een geitenfarm en bouwen een inkomen op voor hun gezinnen.

De vrouwen hebben op gratis van een familie verkregen land een compound voor de dieren gebouwd en gezorgd voor voedsel, water (met een 5000 liter-tank) en antibiotica tegen veel voorkomende veeziektes. Bovendien krijgen de dieren extra vitamines. Op de compound leven maximaal zo’n 100 geiten, zodat ze voldoende bewegingsvrijheid hebben. De dieren worden o.a. verkocht aan restaurants en hotels. De groep vrouwen, drie van hun konden eerder met MOV-steun naar de middelbare school, staat onder leiding van Kamila Mohamed die eerder met steun van de MOV een opleiding biotechnologie in de agrarische sector afrondde aan de universiteit van Nairobi.

Imkers

Drie groepen van elk vijf meiden worden opgeleid tot imker. De meiden gaan met hun bedrijfjes van start in het najaar in Merti, Isiolo en Muchuro, elk met zo’n 15 bijenkorven.

Er komt ook een bijenhuis. Dat biedt de bijenkorven onderdak bij slecht weer en geeft bescherming tegen wilde dieren. De meiden krijgen een training, ook in bedrijfsadministratie, en steun van de lokale overheid en van Hadija Huka, senior chief in Muchuro. Hoe snel de eerste honing geoogst kan worden hangt af van de hoeveelheid beschikbare pollen. Het zoemt rond dat het over een paar maanden na de start al zover kan zijn. De helft van de eerste inkomsten wordt gebruikt om te investeren in extra korven.
Meer>>

Naaiatelier medische kleding

Elk jaar schrijven zich in Isiolo County zo’n 400 studenten in voor een medische opleiding.

Die kopen hun medische uniform in het ver weg gelegen Nairobi. Vijf meiden, waarvan drie volleerd naaister, openen in Isiolo een naaiatelier om deze studenten maar ook gezondheidswerkers in de regio van medische kleding te voorzien. Het atelier wordt gevestigd in Isiolo en het plan is om in 2023 outlets te openen in Merti, Kinna en Garbatulla sub county. We zetten dit project op samen met pop-up atelier De Dames van de Zijden Draad. Zie: https://www.facebook.com/Dames-van-de-zijden-draad-pop-up-naaiatelier-618477534923753/
Meer>>

Groente thuis

Groente telen is in Noordoost-Kenia een fors probleem.

Waar een paar honderd kilometer west- en zuidwaarts de landbouw en bloementeelt floreren (onze rozen komen er vandaan) heersen in Noordoost-Kenia hitte, droogte en soms plagen door ongedierte. Daarom stimuleren we mensen om met behulp van eenvoudige, zeer betaalbare techniek groenten bij het huis te kweken. Een belangrijke, gezonde aanvulling op de meestal knap karige maaltijden waar een aantal gezinnen niet eens elke dag op kan rekenen. Een groep meiden onderzoekt momenteel of ze hier bedrijfsmatig vorm aan kunnen geven.
Meer >>

Water, groente, fruit en bomen

Dertig boerenfamilies aan het werk – Samenwerking met de Haella Stichting in Den Haag

Ploegen met de hand, droogte verknalt de oogsten, geen geld om een paar bomen voor wat schaduw te kopen. Het gaat allemaal veranderen. Samen met de Haagse Haella Stichting ondersteunen we circa 30 boerenfamilies langs de Ewaso Ngiro rivier bij Merti én de lokale Isiolo Conservationists Trust (ICT) die zich sterk maakt voor natuur en biodiversiteit. Met de aanschaf van een mobiele waterpomp, honderden schaduw- en fruitbomen, groentezaden en eenvoudig materiaal om het land te bewerken, willen we de lokale gemeenschap op weg helpen naar hogere opbrengsten, een beter inkomen en meer zelfstandigheid. En tegelijk samen met ICT een bijdrage leveren aan de strijd tegen de negatieve effecten van klimaatverandering. Zes vrouwen trekken dit zoals ze zelf zeggen life changing project.

MOV onderwijs button website

Highschoolproject

20 jaar geleden, in 2000, lukte het de MOV om de eerste vier Borana-meisjes in Kenia naar school te krijgen. Dat zijn er zo’n 350 geworden, waarvan er 50 een hbo- of universitaire opleiding hebben genoten. We hebben onze focus verbreed naar inkomen en zelfstandigheid voor vrouwen. Maar de basis voor verandering ligt bij het onderwijs. Daarom blijven wij meisjes steunen.

De betrokken scholen worden drie keer per jaar rechtstreeks betaald, zonder tussenkomst van andere organisaties. Controle op besteding van de gelden en behaalde studieresultaten wordt lokaal geborgd in samenwerking met ouders, dorpsoudsten en lokale onderwijsorganisaties. En in samenspraak met de onderwijsprojectbegeleider van stichting MOV. Een highschool opleiding kost €2000,- per meisje. Dit is inclusief kost en inwoning omdat de meisjes uit de buitengebieden komen.
Meer >>

Mpesa shop

Vijf vrouwen openen een Mpesa shop voor mobiel betalingsverkeer

Vijf jonge vrouwen hebben een Mpesa shop geopend: dat zijn in Kenia populaire winkeltjes waar je terecht kunt voor mobiele betalingen op basis van SMS. Het land kent duizenden van die shops, waar vaak ook huishoudelijke apparatuur en elektronica worden verkocht. De vijf meiden hebben een zelfstandige ondernemersclub opgericht en hun eerste winkel geopend in Isiolo. De winst zal voor een groot deel worden geherinvesteerd. Het plan is om in 2023 nieuwe winkels te openen in Merti en daarna in Garba-Tula. Meer over Mpesa: www.safaricom.co.ke
Meer >>

Vrouwenrechten

Meer bewustwording over de positie van vrouwen is hard nodig.

In Isiolo County bieden we al jaren onderwijs aan jonge meiden, vooral omdat ze minder kansen krijgen dan jongens, en met dit project gaan we een tandje bijzetten. Amina Issack, onze education officer, gaat samenwerken met 2 basis- en 2 middelbare scholen (allemaal gemengd). Ze gaat met leerkrachten en directies een lesprogramma ontwikkelen voor een project van ongeveer 6 weken. Er wordt een werkboekje voor de leerlingen gemaakt en een begeleidingsboek voor de leerkrachten. Ook de ouders en de bredere community zullen betrokken worden. Na afloop zal het materiaal ook aan andere scholen aangeboden worden. Het project loopt maximaal een jaar.

Stichting MOV

Heeft u behoefte aan meer informatie?
Bel dan met Greet de Bruijn, 0611498416
of stuur haar een e-mail: greet.debruijn@thebitterend.nl

Deze site is belangeloos ontworpen door Norbert Croonenberg

Ontvang updates