English translation available upon request.

MOV ZOMERBRIEF 2024

Beste vrienden en relaties van stichting MOV,
Het afgelopen halfjaar hebben vrijwel alle projecten voortgang gemaakt. Wel hebben droogte, zware overstromingen en de gestegen prijzen van vooral diervoeding en elektriciteit voor de nodige uitdagingen gezorgd. Circa 20 meisjes volgen momenteel een opleiding aan de middelbare school of aan beroepsgericht vervolgonderwijs; in deze zomerbrief stellen we ze aan u voor. Financieel is er steun gekomen van Stichting Spykman en van advocatenkantoor Evers◦soerjatin voor beroepsgericht vervolgonderwijs. En we zijn begonnen met de voorbereidingen voor een tweeweeks werkbezoek aan alle projecten, scholieren en partners in Isiolo county in september.

Onderwijs

Op de middelbare scholen Isiolo Girls High School en St. Mary’s Girls studeren respectievelijk 2 en 6 meisjes. 5 van de meisjes van St. Mary’s studeren eind dit jaar af. Ouders, leraren, onze MOV-partner en schooldirecties zetten zich in om de studenten te stimuleren en motiveren: diverse gezinnen verloren door de over-stromingen hun huis, en dat vroeg van de meisjes veel aandacht en energie. Wat het voortgezet onderwijs betreft: 11 meisjes volgen een beroepsopleiding aan instellingen door heel Kenia, in een aantal gevallen mede-ondersteund met studieleningen vanuit de overheid, het zogeheten HELB-programma. Hieronder een overzicht.

Sarah Lenyangumi, Eldoret University – Bachelor of Education (Arts)
Mbosan Mohamed, Mount Kenya University – Bachelor of Education (Arts)
Zeituna Dera, Kenya Medical Training College – Community Health Assistant
Madina Galgalo, Muranga University – Bachelor of Education (Arts)
Hindia Hussein, Mount Kenya University – Tours and Travel
Fatuma Halake, Meru Technical University – Nutrition and Dietics
Aisha Abdi, Kenya Medical Training College – Community Health Assistant
Hajira H. Madera, Mount Kenya University – Supplies and Procurement
Diramu Molu, Kenya Medical Training College – Community Health Assistant
Hafsa Osman, Kenya Medical Training College – Community Health Assistant
Amina Guyo, 4-month course Medical Training – Assistant nurse

Werk

Momenteel lopen er 18 projecten waarbij meisjes en jonge vrouwen de kans krijgen een eigen bedrijfje te beginnen of bestaande activiteiten uit te breiden. Daar zijn in totaal enkele honderden vrouwen bij betrokken. De kippenfarms in Gafarsa (Karusha), Isiolo en Merti doen het goed en helpen het verlies aan door droogte en overstromingen overleden dieren (koeien, schapen, geiten en kamelen)te compenseren. Alle betrokken vrouwen zijn inmiddels getraind. De gestegen diervoedingskosten vormen wel een probleem. Kippen en eieren worden verkocht op de markt en voor eigen gebruik. De Karushagroep heeft van de opbrengsten ook wat land aangekocht en verbouwt daar nu groentes voor het dorp, mede getraind door de lokale overheid en enkele NGO’s. Op de Merti Chicken Farm zullen de komende weken tientallen kuikens worden geboren. Vrijwel alle betrokken vrouwen zijn werkloos; de kippen en eieren dienen zowel voor eigen gebruik als verkoop op de markt en aan hotels. Er worden maatregelen getroffen om de dieren beter te beschermen tegen roofdieren. De landbouwgroep in Merti heeft nieuwe leiding gekregen; er wordt genoeg geproduceerd voor eigen gebruik en verkoop op de markt en direct aan restaurants.

De Kombola Farmgroep die vorig jaar met steun van de vastenactie kon starten, kreeg in juni dit jaar bezoek van medewerkers van de vastenactie. Ze zijn geweldig te spreken over ons project. Er komt zeker iets op hun website te staan!
De Alakara Farmgroep in Isiolo, zo’n 25 vrouwen, produceert genoeg voor eigen gebruik en verkoop op de markt. Ze hebben inmiddels ook een zelfhulpgroep opgericht die geld spaart om de leden geld te lenen, nieuwe activiteiten te financieren, maar ook om ziekenhuiskosten te betalen of gezinnen te steunen die in financiële problemen zijn geraakt. Een uitdaging zijn de gestegen huurprijzen voor de landbouwgrond; de groep is inmiddels op zoek naar een beter betaalbaar stuk land.
Zoals we eerder hebben aangekondigd, zullen de diverse landbouwgroepen ook gesteund worden met het herstel c.q. de opbouw van de veestapel; In Kombola, Gafarsa, Malkadaka en Biliquo ontvangen de groepen elk circa 30 geiten; de dorpen werken nauw samen voor de verzorging van de dieren en de verwachting is dat de kuddes medio september flink gegroeid zullen zijn.

Alle landbouwgroepen zijn zeer actief en na de overstromingen lukt het weer om voldoende oogst te realiseren, o.a. mais, diverse soorten bonen, tomaten, uiten, meloenen en pinda’s. Om de weerbaarheid voor de wat langere termijn te versterken, zullen nog investeringen nodig zijn in o.a. een waterpomp, gecertificeerd zaaigoed en pesticiden. Stichting MOV overweegt om die steun te leveren, zodat de diverse groepen over niet al te lange tijd volledig op eigen benen kunnen staan. De provinciale tak van het Ministerie van Landbouw in Isiolo County heeft concrete steun toegezegd en gaat de groepen trainen hoe ze om moeten gaan met de gevolgen van klimaatverandering.

De donutgroep – Tullu Roba Women of Vision – in Isiolo doet het uitstekend. Donuts en cakejes worden na een extra MOV-investering enkele maanden geleden steeds meer verkocht; de vrouwen hebben inmiddels allemaal een training gevolgd bij een professionele bakker in Nairobi. De prijzen van de zeer gewaardeerde producten (er komen zelfs bestellingen uit het 200 km hoger gelegen Marsabit) zijn zeer concurrerend ten opzichte van de traditionele aanvoer vanuit o.a. Nairobi. Er zijn plannen voor verdere uitbreiding en de vrouwen hebben inmiddels zoveel financiële armslag opgebouwd dat ze aan de groepsleden goedkope leningen aanbieden om o.a. de schoolkosten voor hun kinderen te betalen. Wel heeft de groep door de sterk gestegen productie te maken gekregen met hogere elektriciteitskosten. Ook de gebruikte plantaardige olie is veel duurder geworden; de vrouwen bekijken nu hoe ze grootschaliger tegen lagere kosten kunnen inkopen.
Ook met Desert Prestige Uniforms gaat het goed. De groep, gevestigd op het Isiolo Innovation Center, produceert schoolkleding voor studenten aan het KMTC College in Isiolo, maar heeft de portfolio ondertussen uitgebreid met T-shirts, traditionele kleding (Kitenge) en tassen. De groep verkoopt ook steeds meer online, voert campagne op TikTok en Facebook, en door de goede gang van zaken hebben ze inmiddels een tweede winkel geopend in Kulamale.

Het zwaartepunt van de activiteiten van de drie M-Pesa shops (voor o.a. mobiel betalingsverkeer en gadgets voor telefoons) is vanwege de sterke concurrentie verplaatst van Isiolo naar Kinna en Merti. Nadat de leidster van de groep ernstig ziek werd, is de leiding overgedragen en met de inmiddels herstelde vorige leidster worden in de komende periode nieuwe plannen ontwikkeld, o.a. voor de opening van een winkel met brillen die veel worden gebruikt als bescherming tegen stof en zonlicht.
De bijengroepen in Merti en Muchuro hebben het niet gemakkelijk. Door de overstromingen zijn bijenkorven verloren gegaan. Er wordt nu twee keer per jaar geoogst, volledig voor eigen gebruik. De opbrengst van dit type activiteiten is betrekkelijk laag en de negatieve klimaatinvloed is groot en onvoorspelbaar. Samen met de betrokken groep gaan we mogelijk nieuwe alternatieven ontwikkelen.

Na het vorig jaar mislukte avontuur met de crushergroep in Merti zullen de betreffende vrouwen zich vanaf deze zomer toe gaan leggen op de eerder genoemde geitenteelt. Bovendien heeft de groep zelf nieuw werk naar zich toe getrokken en een aantal toiletten herbouwd in scholen die deels verwoest waren door de overstromingen.

Vooruitblik

Wereldmissiedag: De Petrus parochie Eindhoven biedt ons op 20 oktober de mogelijkheid om over ons werk te vertellen en we mogen een deurcollecte houden.

Werkbezoek

Van 15 t/m 30 september gaan 2 MOV-leden op werkbezoek in Kenia. Op het programma staan een bezoek aan de ambassade, ontmoetingen met oud-MOV-studenten, bezoeken aan alle werk- en onderwijsprojecten, overleg met directies, docenten, dorpsoudsten, NGO’s en de Isiolo Conservationist Trust. Hildah Kature, onze lokale MOV-partner, zorgt voor de begeleiding. We nemen o.a. onderwijs-materiaal en brillen mee. Noteer alvast in uw agenda: op 27 oktober gaan we in de Didimuszaal van de Thomaskerk in Eindhoven uitgebreid verslag doen. Te zijner tijd ontvangt u een uitnodiging.

Mocht u ons willen steunen, voor het betreffende bezoek of voor de verdere versterking van de activiteiten, graag. Ook als u eventueel in het bezit bent van zaken waar men in Kenia mee verder kan, neem dan contact met ons op. Namens alle meisjes en vrouwen in Isiolo county danken wij u hartelijk voor uw aanhoudende steun!

Het MOV-team: Don Croonenberg, Carla van Thiel-Mutsaerts,
Hélène Vereijken, Greet de Bruijn en Emile Asselbergs

Mail: Greet de Bruijn, penningmeester Greet.debruijn@thebitterend.nl Tel 0611498416
www.stichtingmov.nl Bank: NL23INGB0002977700 / ANBI (RSIN: 816294537)

Stichting MOV

Heeft u behoefte aan meer informatie?
Bel dan met Greet de Bruijn, 0611498416
of stuur haar een e-mail: greet.debruijn@thebitterend.nl

Deze site is belangeloos ontworpen door Norbert Croonenberg

Ontvang updates