English translation available upon request.

De MOV in 2023

Vorig jaar zijn drie nieuwe werkprojecten van start gegaan, vier hebben extra steun gekregen en een project kreeg een doorstart met een nieuwe groep vrouwen. Drie van de veertien aan de middelbare school afgestudeerde meisjes zijn begonnen aan een beroepsopleiding en financieel staat de MOV er beter voor. Nog meer goed nieuws: Emile Asselbergs uit Eindhoven komt de MOV versterken.

Armoede en droogte blijven forse problemen, maar met de hulp van betrokken donoren en de nauwe samenwerking met onze lokale partners slagen we erin om geleidelijk aan voor meer mensen een positief verschil te maken. Er lopen nu 14 werkprojecten. 7 meisjes zitten op highschool, en dankzij onze kerstactie konden nog eens 7 meisjes beginnen aan een beroepsopleiding, zowel HBO als universitair.

Nieuwe werkprojecten

In Kombola, een dorp langs de Ewaso-rivier, is begin 2023 met hulp van de Vastenactie een nieuw landbouwproject opgezet. Met een speciaal irrigatiesysteem, zelf gegraven sloten, nieuwe materialen (o.a. zaad dat tegen de droogte kan) en workshops door lokale partners is na vier jaar intense droogte de oogst in Kombola nu zo groot dat de voedselzekerheid voor de komende periode gegarandeerd is. Tientallen gezinnen profiteren daarvan. De producten variëren van mais tot en met watermeloenen. Zorgen voor minder gebruik van (schadelijke) pesticiden door middel van slim planten krijgt ook veel aandacht. Verder zijn er 60 schaduwbomen bij huizen van de deelnemers en 20 bij de scholen in Kombola geplant. Vorig jaar was er overlast door wilde dieren en een deel van de tomaten is beschimmeld geraakt. Inmiddels is gezorgd voor beter bewaarmateriaal (een terugkerend thema…) om groente langdurig en veilig te kunnen bewaren.

Het dorp is groot genoeg voor meerdere groepen en inmiddels zijn er 3 nieuwe groepen bij gekomen, op advies van de dorpsoudste. Onze vrouwen geven hun kennis en kunde door en wij hebben ze kunnen ondersteunen met zaden en gereedschap. Het is geweldig mooi om te zien dat dit project zoveel meer brengt dan we gedacht hadden.

Er liggen meerdere dorpen langs de Ewaso die ook problemen met de voedselzekerheid kregen; daarom zijn we eind 2023 begonnen deze dorpen in kaart te brengen om hen te steunen volgens de Kombola-aanpak. Er zijn plannen in voorbereiding om ook de veestapel na de intense droogte in de tweede helft van 2023 te herstellen (al heeft de bevolking daarna weer met forse overstromingen te maken gekregen, mogelijk heeft u dat op de NPO gezien). We richten ons op geiten omdat kamelen of bv runderen erg duur zijn en regelmatig worden gestolen. Sommige dorpen liggen te ver van de rivier verwijderd om via pijpleidingen watertransport naar het land mogelijk te maken; daar zullen waterpompen voor nodig zijn. Onze lokale partner is veel in het gebied aanwezig en de dorpsoudsten zijn nauw betrokken. Onder KIJK vindt u op onze website een documentaire over het Kombola-project.

Opnieuw geiten

Nadat de doelstelling van de crushergroep in Merti onhaalbaar bleek, heeft de groep inmiddels een nieuw voorstel ingediend voor het houden van geiten. We gaan dit project concreet starten in 2024, met grote dank aan een individuele sponsor die zich speciaal voor deze vrouwen inzet.

Kippen

In Isiolo is een nieuw team van zes vrouwen aan de slag gegaan met het houden van kippen. Het hok is verplaatst en vergroot en inmiddels zijn de bestelde kippetjes gearriveerd. Het hok is overgenomen van een eerdere groep; de MOV steunt ook met voeding en antibiotica. De opbrengst van de 15 Kaartkippetjes van de kerstactie 2023 zijn hier ook voor gebruikt.

Extra steun lopende projecten

*Enkele kippengroepen in Merti en Garfassa die last hadden van wilde dieren en de vogelgriep hebben we ondersteund met medicijnen, materiaal voor betere hokken en nieuwe kippen van de kerstactie 2023. Vooral in een grotere stad als Isiolo doen de kippengroepen het goed, ook omdat ze o.a. restaurants als klant hebben.
*De donutbakkers (Dakabilika) in Isiolo hebben vanwege de grote vraag een grotere bakmachine en mixer aan kunnen schaffen door de opbrengst van de wereldmarktdag en een extra donatie. De groep is gegroeid van 6 naar 12 vrouwen, en ze maken ondertussen ook genoeg winst om o.a. schoolgeld voor hun kinderen te betalen. Op onze website vindt u onder KIJK een kort filmpje over deze groep.
*De naaigroep in Isiolo hebben we vanwege de toenemende vraag kunnen steunen, met een deel van de opbrengst van de wereldmarkt, met een voorraad extra stoffen.
*De geitengroep in Isiolo heeft door de kerstactie 2023 ook extra geiten kunnen aanschaffen die net op tijd voor de droge periode aangekocht waren.
*Ook hebben we de landbouwgroep in Isiolo extra steun geboden, o.a. in de vorm van meer pijpleidingen en ziekte-resistent zaad, waardoor de oogstopbrengsten zijn toegenomen.

Camel caravan

In augustus was de MOV een van de sponsors van de zogeheten Camel Caravan. Dan trekt een grote groep bewoners en professionals in een zevendaagse caravaan langs de Ewaso-rivier om de dorpsbewoners en lokale overheden met speciale voorlichtingsacties aan te sporen tot meer samenwerking bij het gebruik van schaars water. Net als bv in Europa en Zuid-Amerika leidt waterschaarste tot spanningen en is het van groot belang dat de boeren deze collectieve uitdaging ook gezamenlijk aanpakken. De Camel Caravan en de rol van stichting MOV was een topic voor de lokale media, met name door ons Kombola-project. De deelnemende vrouwen hebben andere dorpen uitleg gegeven over hun manier van werken en wateropvang.

Onderwijs

Begin 2023 zijn 14 meisjes geslaagd voor hun middelbare schoolexamen. Voor een drietal betaalde de MOV het eerste deel van de vervolgopleiding; als de meisjes het eerste jaar halen komen ze mogelijk in aanmerking voor een overheidsbeurs.

Kerstactie vervolgonderwijs groot succes! Opbrengst €5528,-!

Het speciale doel in 2023 was om 6 meisjes met een vervolgopleiding te laten starten. Dat is meer dan gelukt; het zijn er 7 geworden en ze zijn inmiddels begonnen. Dat betekent dat van de 14 vorig jaar afgestudeerde meisjes er in totaal nu 10 met een vervolgopleiding bezig zijn. De andere 4 hebben zelf een weg gevonden. Sara, Madina en Mbosan volgen nu Bachelor of education. Hindia volgt Hospitality. Aisha en Zeituna volgen Community Health assistant. Fatuma volgt Nutricion & Dietetics. Veel dank voor alle support voor deze meisjes! Met de 3 meisjes die vorig jaar hun vervolgopleiding begonnen gaat het goed. Hajira volgt Supply & procurement management, Hafsa en Diramu volgen een opleiding tot Community Health assistant. We zijn trots op ze! Begin 2024 brengen we in kaart welke meisjes in welke mate MOV-steun nodig hebben bij het verder vervolgen van hun beroepsopleiding.

Middelbare school

Op dit moment hebben we 7 meisjes op highschool in Isiolo; 5 in het 4e jaar, 1 in het 3e jaar en 1 in het 2e jaar. Medio 2024 zullen we een speciale nieuwsbrief uitbrengen waarin u een meer gedetailleerd overzicht krijgt van de meiden en hun vervolgopleidingen. De ervaring leert dat jonge vrouwen na hun opleiding vaak naar de grote stad trekken; anderen keren echter terug naar Isiolo County, starten daar een nieuwe groep en helpen ook weer andere groepen vooruit. Kamilla Mohamed is daar een voorbeeld van: na haar biotechnologie- en diervoedingstudie aan de universiteit van Nairobi leidt ze nu een lokaal geitenproject.

Financieel

Financieel gezien hebben we ons vorig jaar kunnen versterken. Met grote dank aan individuele sponsors, de Solidariteitsmaaltijd 2023 in Nuenen, deelname aan de Vastenactie, de wereldmarktdag, bijdragen van enkele stichtingen en bedrijven, en de opbrengst van diverse kerstacties is er ruimte om ook weer in 2024 vrouwen de kans te geven om hun leven een positieve wending te geven, met onderwijs en nieuwe werkprojecten.

MOV uitgebreid

Met ingang van 2024 is Emile Asselbergs de MOV-gelederen komen versterken. Hij zat lang in de elektronica-industrie, geniet van zijn kleinkinderen, oefent op de trombone en is penningmeester van de Ondernemingsvriendenclub Logos. Welkom Emile!

Trip naar Kenia

We overwegen om in mei 2024 een bezoek van circa tien dagen te brengen aan de regio. Op het programma staan bezoeken aan alle scholen en werkprojecten (ook in alle vroegte meewerken op het land!), overleg met schooldirecties, dorpsoudsten, ouders, lokale professionals en de Nederlandse ambassade in Nairobi. Daarna zullen we voor alle geïnteresseerden een bijeenkomst organiseren en iedereen met een fototentoonstelling en vele verhalen op de hoogte brengen van recente ontwikkelingen.

Vragen of suggesties?
Neem gerust contact op. Namens de meisjes, vrouwen en hun families in Kenia danken wij u hartelijk voor uw aanhoudende support!

Het MOV-team: Don Croonenberg, Carla van Thiel-Mutsaerts, Hélène Vereijken, Emile Asselbergs en Greet de Bruijn.

Mail: Greet de Bruijn, penningmeester Greet.debruijn@thebitterend.nl Tel 0611498416 www.stichtingmov.nl Bank: NL23INGB0002977700 / ANBI (RSIN: 816294537)

Mijn dorp is trots op me, omdat ik anders ben,
beter opgeleid en raadgeefster voor veel meisjes.

Halima ( verpleegster)

Stichting MOV

Heeft u behoefte aan meer informatie?
Bel dan met Greet de Bruijn, 0611498416
of stuur haar een e-mail: greet.debruijn@thebitterend.nl

Deze site is belangeloos ontworpen door Norbert Croonenberg

Ontvang updates