English translation available upon request.

Het was een spannend jaar!

In 2021 is het gelukt om diverse werkgelegenheidsprojecten te starten. Wel hebben lange extreme droogte in de tweede helft van het jaar, forse stijgingen van de prijzen, politieke onrust, cultuurverschillen en uiteraard corona voor behoorlijke uitdagingen gezorgd. Alle voormalige MOV-studenten zonder inkomsten – ongeveer 100 – kregen een kans om met een projectvoorstel te komen of met een groep mee te doen. 41 studenten hebben daaraan gehoor gegeven! In totaal hebben nu 118 vrouwen – en daarmee hun gezinnen, meer dan 1000 mensen – baat bij een van onze projecten. Dankzij uw blijvende steun en support!

Onderwijs

In 2021 zijn vijf meisjes begonnen aan een middelbare-schoolopleiding. In totaal volgen nu 7 meisjes deze route. Als ze afstuderen zullen we hen zoveel mogelijk ondersteunen met een beroepsgerichte vervolgopleiding. Eind dit jaar is het mede door stichting Haella bekostigde bewustwordingsproject op middelbare scholen in de regio Isiolo afgerond (zie foto). Studenten en docenten volgden workshops om zich beter bewust te worden van de achterstandspositie van vrouwen en hoe dat veranderd zou kunnen worden.

Landbouw en klimaat

In twee stappen hebben we inmiddels 80 boerenfamilies langs de Ewaso-rivier ondersteund: eerst met o.a. een waterpomp, transportmateriaal, zaden en pesticiden, gevolgd door twee extra watertanks vanwege de zeer lang aanhoudende droogte. De eerste oogst dit jaar was beter dan de voorgaande en zorgde in elk geval voor voldoende voedsel om de droogteperiode te overbruggen. De volgende oogst vindt in januari plaats en zal naar verwachting meer gaan opleveren. Extra verdiend geld wordt op bescheiden schaal ingezet om schoolmaterialen te kopen voor de kinderen.

Kippenfarms

De vier kippengroepen doen het goed. Het aantal kippen groeit. Met name in de stad Isiolo is de vraag groot en wil men zelfstandig het aantal dieren uitbreiden. De groep in Gafarsa verloor kippen aan wilde dieren en aan een uitbraak van de vogelpest. Er is ondertussen geïnvesteerd in de beveiliging van de hokken.

Bijengroepen

De bijengroepen hebben het moeilijker. Ongeveer de helft van de 45 destijds geplaatste korven is bevolkt. Vanwege de droogte (en dus de afwezigheid van bloemen) zijn de meeste bijenvolken vertrokken. De groep in Isiolo doet het redelijk. De groep in Merti, die in de buurt van de farmersgroep zit, doet het beter. Zij hebben zelf in Nairobi nog een extra training geregeld. De groep in Muchuro heeft het echter heel moeilijk, met slechts enkele korven bezet. We bekijken begin volgend jaar of deze groep levensvatbaar is. Voor alle groepen geldt dat de bijen vanwege de droogte de honing nu zelf hard nodig hebben. Ze verwachten in maart volgend jaar de eerste oogst.

Mpesa shops en crusher

De beide Mpesa-shops in Isiolo en Merti hebben het over het jaar gemeten redelijk gedaan. De aanhoudende droogte heeft hen danig parten gespeeld en de bevolking had vanwege de sterk teruggevallen inkomsten weinig om te besteden in deze populaire shops voor mobiele betalingen en randapparatuur. Ook was er langdurig personeelsuitval vanwege ernstige ziekte. Maar de financiële situatie is gezond genoeg om de activiteiten door te zetten. Het crusherproject heeft helaas niet de gewenste resultaten opgeleverd en gaat stoppen. Aanhoudende technische problemen, gebrek aan ondersteuning en een bijna 300% gestegen dieselprijs zijn de belangrijkste redenen. We proberen de (defecte) machine te verkopen en overleggen met de vrouwen over een nieuw veeteeltproject waar we de families bij kunnen betrekken. Daar hoort u nog over😊

Naaiatelier in Isiolo van start

Vijf jonge vrouwen hebben met veel inzet en steun van pop-up atelier De Dames van de Zijden Draad een atelier voor medische kleding opgezet. Met de start van het hoger onderwijs in oktober hebben ze hun eerste omzet behaald en ongeveer 70 uniformen voor artsen en verpleegsters verkocht. De club is erg enthousiast. Kijk eens naar hun reclame op Facebook: https://www.facebook.com/Desert-prestige-uniforms-114416220902940/ en op TikTok.

Boekhoudtraining

Om de vrouwen te helpen met de boekhouding heeft onze partner Augustine Lenamoi uit Marsabit een eendaagse training verzorgd in Isiolo. Zo krijgen ze zelf meer inzicht in hun business en leren ze ook beter rapporteren.

Plannen, voortgang, projecten in 2022

Een zevental projecten, de kippen en bijengroepen, heeft er inmiddels een jaar opzitten en zal met ingang van 2022 op eigen kracht worden voortgezet. We houden uiteraard contact met deze groepen. Ook is er een verschuiving geweest in de projectbegeleiding. Eerst werkten we met Gideon Nura samen, vervolgens met hem en Amina Issack die het onderwijsproject voor ons doet. Gideon is ondertussen in de mijnen gaan werken, waarmee Amina samen met Augustine uit Marsabit onze aanspreekpunten zijn. Aan nieuwe activiteiten liggen nu twee veeteeltprojecten met watertanks op de tekentafel. We gaan er van uit dat we na alle oponthoud vanwege corona in 2022 eindelijk met Signify (voorheen Philips Lighting) kunnen beginnen met de LED-verkooptraining voor zes vrouwen.

Financieel gezien was 2021 een lastig jaar, vooral omdat we wegens corona vrijwel geen acties op touw konden zetten (al lopen er nu bescheiden initiatieven bij enkele supermarkten). Daar stonden gelukkig steun van enkele fondsen, de opbrengsten van de Vastenactie en Wereldmissiedag plus de bijdrages van trouwe donateurs tegenover. Over het algemeen zijn we tevreden over de gemaakte voortgang. We zullen intensief met de vrouwen blijven overleggen en samenwerken om zo nauw mogelijk bij hun noden aan te sluiten.

Tot slot
Wij wensen u hele fijne feestdagen! Dank voor uw support en tot in het nieuwe jaar!
Ook namens onze partners en de vrouwen in Kenia!

Carla van Thiel, Esther Goossens, Greet de Bruijn en Don Croonenberg

Mijn dorp is trots op me, omdat ik anders ben,
beter opgeleid en raadgeefster voor veel meisjes.

Halima ( verpleegster)

Stichting MOV

Heeft u behoefte aan meer informatie?
Bel dan met Greet de Bruijn, 0611498416
of stuur haar een e-mail: greet.debruijn@thebitterend.nl

Deze site is belangeloos ontworpen door Norbert Croonenberg

Ontvang updates