English translation available upon request.

De MOV in 2022

In 2022 hebben we opnieuw geïnvesteerd in onderwijs en werkgelegenheid voor de meisjes en vrouwen in Noordoost-Kenia. Bij twee van de veertien lopende projecten hebben we de koers verlegd. Voor 2023 staan nieuwe projecten vooral in landbouw/water en voedselzekerheid op stapel, waarvoor we o.a. samenwerken met de Vastenactie. In Kenia hebben we Hildah Kathure opnieuw als MOV-lid verwelkomd en in Nederland is Hélène Vereijken de MOV-gelederen komen versterken. En we presenteren u onze nieuwe documentaire: Girls Arising!

Aanhoudende droogte, de naweeën van corona, grote armoede en hoge prijzen blijven aan de orde van de dag. Allemaal redenen waarom wij ons blijven inzetten voor (jonge) vrouwen in Kenia.

Waar wij actief zijn

Isiolo (onderwijs, landbouw, kippen, bijen, medische kleding, cupcakes, M-Pesa),
Merti (onderwijs, landbouw, kippen, bijen),
Muchuro (bijen),
Gafarsa (kippen),
Kinna (M-Pesa),
Marsabit (kippen),
Baasa (geitenfarm).

Onderwijs

Momenteel zitten er 21 meisjes op vijf middelbare scholen; 14 daarvan deden begin 2023 eindexamen en de uitslagen worden verwacht in april. We blijven in nauw contact met deze meisjes en steunen ze waar mogelijk bij het vinden van een geschikte vakopleiding of werkplek. Komend jaar zal Hajira Hussein Madera, die vorig jaar haar highschooldiploma heeft gehaald, beginnen aan een tweejarige opleiding Logistiek aan de universiteit van Nairobi. We wensen haar veel succes! We zijn blij met de financiële steun van Stichting Newgate fonds uit Gouda die voor 10 meisjes het examenjaar heeft betaald.

Projecten

In september is een evaluatie uitgevoerd van alle projecten; ons nieuwe MOV-lid Hildah Kathure (gevestigd in Nairobi) heeft alle locaties bezocht en met zoveel mogelijk vrouwen en schooldirecties gesproken. Eind 2022 liepen er in totaal 14 werkprojecten voor ruim 180 vrouwen. Het voorgenomen samenwerkingsproject met Signify kon geen doorgang vinden, vooral vanwege de sterk verslechterde markt voor LED-verlichting. Nieuw gestart dit jaar zijn de geitenfarm en de cupcake-groep. Beide groepen zijn zeer gemotiveerd en het lukt inmiddels om op bescheiden schaal inkomsten te genereren.

Alle andere werkprojecten zijn geëvalueerd en daaruit bleek dat de landbouwgroepen met de extra watertanks en de kippengroepen het goed doen. Ook de mobiele telefonie en de naaigroep doen het goed. De crushergroep (vergruizen van steen voor o.a. wegenbouw) wordt in 2023 omgevormd naar een nieuwe activiteit omdat vooral het onderhoud te moeilijk was en de brandstofprijzen de pan uitrezen. Alle bijengroepen hebben extreem veel last van de droogte en konden daarom nauwelijks inkomsten realiseren. Immers: zonder water geen bloemen, zonder bloemen geen honing. Van een bijengroep zullen alle korven bij de landbouwgroep in Isiolo worden ondergebracht. De naaigroep in Isiolo heeft een nieuwe naaimachine en die draait volop!

In totaal profiteren er nu circa 1500 mensen van al deze activiteiten.

In enkele gevallen worden de vrouwengroepen spontaan groter omdat dorpsfamilies zich aansluiten bij onze bestaande activiteiten nadat ze al hun vee en oogst hebben verloren aan de droogte. De landbouwgroep in Merti is begonnen met 30 vrouwen en inmiddels zijn er 50 mensen bijgekomen. De groep heeft ook meer land van de gemeenschap gekregen. We blijven deze groeiende groepen uiteraard volgen. De uitdaging ligt vooral op gebied van irrigatie en bescherming tegen wilde dieren. Olifanten, apen, zebra’s en wasberen komen geregeld langs om ook een graantje mee te pikken

Shogrun?

Eind 2022 zijn we begonnen met een proefproject rond shogrun. Dat is een lokaal bekend gewas dat op termijn hopelijk als alternatief kan gaan dienen voor geïmporteerde (uiterst kostbare) tarwe. De eerste resultaten zijn goed maar voor een realistisch beeld hebben we een jaar nodig om te testen.

Kerstactie 2022

Dank u allen zeer voor de aankoop van onze kerstartikelen of uw extra gulle giften. We zijn enorm verrast door de opbrengst van €2100,- waardoor we op gebied van watersupport meer kunnen doen. Tot de opbrengst behoorde ook een schenking van 13 geiten en 11 kippen. Deze worden in het voorjaar aangekocht.

Plannen voor 2023

Vastenactie 2023 t.b.v. landbouw voor vrouwen in Kombola

Wij zijn blij met de toestemming van de Vastenactie 2023 voor ons eigen doel, waaraan de Petrus parochie in Eindhoven en de Heilig Huis parochie in Nuenen mee gaan doen. Doel is om een grootschalig landbouwproject voor vrouwen te starten in het dorp Kombola, waar de MOV jaren geleden al actief was met het bouwen van huisjes en de aankoop van kamelen en geiten. Het betreft een gecombineerd project van landbouw en het planten van (fruit)bomen in de buurt van de huizen waar tenminste zo’n 15 gezinnen van moeten gaan profiteren. Bovendien gaan we fruit en schaduwbomen planten op de lokale basisschool, waar de kinderen dan les over krijgen.

Nieuwe film

Nieuwe documentaire: Girls Rising!
Filmmaakster Hildah Kathure heeft de regio bezocht en gesproken met de meisjes en jonge vrouwen over onderwijs en de diverse projecten.

Deze documentaire geeft u een helder beeld van het leven in de regio, de invloed van klimaat en armoede, en u zult kennis kunnen maken met de meisjes en vrouwen waar wij ons met uw hulp voor inzetten.

Namens de meisjes, vrouwen en hun families in Kenia danken wij u hartelijk voor uw support.

Het MOV team in Nederland:
Greet de Bruijn, Carla van Thiel-Mutsaerts , Hélène Vereijken, Don Croonenberg

Mijn dorp is trots op me, omdat ik anders ben,
beter opgeleid en raadgeefster voor veel meisjes.

Halima ( verpleegster)

Stichting MOV

Heeft u behoefte aan meer informatie?
Bel dan met Greet de Bruijn, 0611498416
of stuur haar een e-mail: greet.debruijn@thebitterend.nl

Deze site is belangeloos ontworpen door Norbert Croonenberg

Ontvang updates