Wij richten ons op scholing en nieuwe bedrijvigheid voor en door vrouwen in Noordoost-Kenia, vooral in Isiolo County. De suggesties voor new business komen vooral uit het betreffende gebied, aangevuld met expertise en advies van diverse supporters.

Onze doelstelling is een bijdrage te leveren aan de positie van (jonge) vrouwen in Isiolo County, NO-Kenia. We richten ons op drie thema’s: inkomensverbetering, maatschappelijke gelijkheid en gebiedsversterking.

We richten ons op jonge vrouwen omdat ze veel minder kansen krijgen, en omdat ze meer dan de mannen teruggeven aan de gemeenschap en zo bijdragen aan gebiedsversterking. Bovendien zijn ze sterk gemotiveerd om hun eigen lot in handen te nemen.

Jaarlijks ondersteunen we nieuwe projecten in landbouw, veeteelt en kleine detailhandel. Uitgangspunt is dat de betreffende activiteiten binnen circa 2 jaar zelfstandig zijn.

Stichting MOV Eindhoven financiert haar activiteiten met giften van donors, steun van ontwikkelingsorganisaties en eigen initiatieven.

Het statutaire bestuur van stichting MOV Eindhoven verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Onze (parttime) medewerkers in Marsabit en Nairobi ontvangen maandelijks een bijdrage voor hun werkzaamheden.

Wij houden intensief contact met lokale experts en ondernemers, met oudergroepen en stamoudsten, en met onze partners in Nairobi.

Belangstellenden kunnen de Terms & Conditions van onze projecten opvragen bij Greet de Bruijn. Zie bij Doe Mee 

Mijn dorp is trots op me, omdat ik anders ben,
beter opgeleid en raadgeefster voor veel meisjes.

Halima ( verpleegster)

Stichting MOV

Heeft u behoefte aan meer informatie?
Bel dan met Greet de Bruijn, 0611498416
of stuur haar een e-mail: greet.debruijn@thebitterend.nl

Deze site is belangeloos ontworpen door Norbert Croonenberg

Ontvang updates